Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Deník N upouští od praxe přechylování cizích ženských příjmení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rozhodli jsme se, že od Nového roku v Deníku N ustoupíme od praxe přechylování cizích ženských příjmení. Dospěli jsme k tomu po dlouhé a důkladné diskusi – téma přechylování se při debatách uvnitř redakčního týmu pravidelně vynořovalo od samého zrodu Deníku N před více než čtyřmi roky – a na základě intenzivního zvažování všech pro a proti. Nebylo to jednoduché rozhodnutí a my si plně uvědomujeme, že s sebou přináší spoustu nových problémů, jež budeme muset aktivně hlídat a řešit.

Nahlíženo z čistě jazykového hlediska je přechylování v češtině funkční a důležitá věc. Koncovky, které nám poskytuje, slouží k začlenění příjmení do struktury věty, k signalizaci vztahů mezi slovy. Ve chvíli, kdy o tento nástroj přijdeme, je potřeba ho něčím nahradit. Čeština jako flektivní jazyk (tzn. jazyk, který k vyjádření gramatických funkcí využívá právě koncovky, tedy skloňování a časování) ovšem jednoduchým „náhradním řešením“ nedisponuje, respektive všechny alternativy jsou buď neekonomické (je potřeba několika slovy opsat to, co by se jinak dalo vyjádřit jedním vyskloňovaným), nebo působí násilně, anebo obojí. To není chyba, nýbrž vlastnost – podobných redundancí se jazyky při svém přirozeném vývoji rády zbavují.

Zároveň je však jazyk především nástrojem, který využíváme k tomu, abychom se dorozuměli a porozuměli si. Není to ustrnulá struktura, nýbrž živý organismus, jenž každý z nás mluvčích denně pomáhá vyvíjet a posouvat. A je potřeba nelpět za každou cenu na zažitých pravidlech a umět připustit, že nazrál čas pro změnu.

Jednou takovou změnou, k níž již aktivně dochází, je právě odklon od přechylování. U kořenů tohoto posunu leží mnoho faktorů; silný vliv angličtiny na naše vyjadřování je samozřejmě jedním z nich, patrně nejvýraznějším a nejviditelnějším, ovšem rozhodně není jediný. Rostoucí počet českých žen volí podobu příjmení bez přechýlení. Společenská poptávka po nepřechylování sílí a my v Deníku N považujeme za zbytečné jít proti proudu, který by nás stejně dříve či později strhl.

Před námi jako autory, editory a korektory Deníku N tedy nyní stojí výzva: vypořádat se v praxi s absencí koncovek u některých slov ideálně tak, abyste vy, naši čtenáři, vůbec nepostřehli, že se něco změnilo. Na poli českých médií nejsme první, kdo k tomuto kroku přistoupil, pravděpodobně však ještě nějakou chvíli budeme v menšině.

Uvědomujeme si, že kromě závazku neházet vám, čtenářům, syntaktické klacky pod nohy máme před sebou také závazek k češtině a že ode dneška budeme jedněmi z těch, kdo budou ohledávat možnosti výše zmíněných potenciálních „náhradních řešení“. Společně věříme, že se tohoto úkolu chopíme s invencí, ale zároveň s citem a že pomůžeme našemu rodnému jazyku prošlápnout cestu do budoucnosti tak, aby mluvčí, kteří se odklonu od přechylování obávají, mohli jednoho dne říct: Vida, byl to zbytečný strach, čeština si s tím jako vždycky poradila.

Ondřej Horník, hlavní korektor
Pavel Tomášek, šéfredaktor

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Deník N

Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější