Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Česká ústava ochránila demokracii. Nápady autoritářů, jak si usnadnit vládnutí, se díky ní staly neprůchodnými

„Majstrštykem“ tvůrců ústavy bylo vytvoření nezávislého Ústavního soudu, jehož členy sice navrhuje prezident, ale musí je schválit Senát. V kombinaci se zákonem o Ústavním soudu tak vznikla soudní instituce, která už několikrát zabránila politické zvůli. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N
„Majstrštykem“ tvůrců ústavy bylo vytvoření nezávislého Ústavního soudu, jehož členy sice navrhuje prezident, ale musí je schválit Senát. V kombinaci se zákonem o Ústavním soudu tak vznikla soudní instituce, která už několikrát zabránila politické zvůli. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Komentář Jiřího Pehe: Ústava České republiky byla Českou národní radou přijata 16. prosince 1992, slaví tedy třicátiny. Navzdory relativně krátkému časovému období, v němž byla – i vzhledem k pravděpodobnému rozpadu Československa – vypracována, se během třiceti let své existence ukázala být pojistkou demokracie, která možná přispěla k tomu, že se politický vývoj v České republice neubíral podobným směrem jako třeba v Maďarsku.

Pro vypracování návrhu ústavy byly po volbách v roce 1992 zřízeny dvě komise – vládní a předsednictva České národní rady (ČNR). V srpnu téhož roku ale došlo k dohodě, že základem pro další práci na ústavě bude návrh komise vládní. Jejím předsedou byl premiér Václav Klaus, místopředsedou Jan Kalvoda, tajemníkem Cyril Svoboda. Členy komise byli vedle v té době známých politiků i významní právníci, z nichž někteří též působili v politice – kupříkladu Miloslav Výborný, Pavel Zářecký nebo Vojtěch Cepl. A také několik politicky aktivních osobností s „filozofickým“ přesahem, jako byli Daniel Kroupa nebo Václav Benda.

Komise České národní rady byla více politická v tom smyslu, že její členové – s výjimkou Hany Marvanové – nebyli ani v té době, ani později známými právníky, jakkoliv člen komise Marek Benda právnické vzdělání později získal a v současnosti je dokonce předsedou ústavně-právního výboru Sněmovny.

Vládní komise se při své práci na nové ústavě inspirovala zněním československé ústavy z roku 1920, ale dokument, který nakonec vznikl, se v některých zásadních aspektech od ústavy z roku 1920 lišil. Jeho čistá verze začala vznikat na zasedání komise 19. až 24. října 1992 v Karlových Varech. Oponentury se 23. října zhostili významní ústavní právníci Pavel Peška, Vladimír Klokočka a Pavel Holländer.

Návrh ústavy i s důvodovou zprávou, kterou napsali Cyril Svoboda a Milena Poláková, byly později ještě předmětem jednání ústavně-právní komise ČNR a ústavní komise ČNR na zámku v Lánech, kde k návrhu na základě podnětu Ivany Janů přibyl důležitý článek 9 o podstatných náležitostech demokratického státu a do ústavy bylo také zakotveno zřízení Nejvyššího správního soudu.

Při samotném projednávání návrhu ústavy v ČNR byl pak ještě také přijat důležitý pozměňovací návrh poslance Pavla Hirsche, kterým bylo v ústavě zakotveno, že volby do

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější