Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Dvojí #MeToo antických mýtů. Jak současné divadlo letos zobrazovalo násilí na ženách?

Münchner Kammerspiele: Like Lovers Do (Memoiren der Medusa). Foto: Krafft Angerer
Münchner Kammerspiele: Like Lovers Do (Memoiren der Medusa). Foto: Krafft Angerer

Poté co premiéry seriálů Pozadí událostí a Pět let rozpoutaly debaty o zobrazování genderově podmíněného a sexualizovaného násilí ve filmovém médiu, přinesl podzim tato témata i v oblasti divadla. Podobně jako ve zmíněných seriálech se způsob jejich vyobrazení v některých inscenacích ukázal jako problematický. Následné diskuse pak vyjevily, nakolik palčivé a málo promýšlené téma je.

V duchu otevírání tématu genderově podmíněného a sexualizovaného násilí se nese poslední rok a půl od vypuknutí kauzy Feri, kterou následovaly další – Cimický, Trávníček, v univerzitním prostředí Petr Christov a jiní.

Násilí páchané na ženách, na které poukázala ve svém projevu například také básnířka Alžběta Stančáková na letošním Sjezdu spisovatelů, se ukazuje jako zásadní aktuální téma.

Záhy po zářijových premiérách seriálů Pozadí událostí a Pět let, k nimž proběhly diskuse na různých úrovních – v mediální podobě nebo jako fyzické debaty pořádané například univerzitními spolky Univerzity Karlovy safe space kolektiv a Mater Nostra –, se téma genderově podmíněného násilí opakovaně otevřelo také na české divadelní scéně.

Zasazené do širšího kontextu ho nabídl Pražský divadelní festival německého jazyka, který každoročně přiváží do Česka výběr inscenací z Německa, Rakouska nebo Švýcarska.

Mottem letošního ročníku se stalo slovní spojení Herr*innen, tedy sousloví „Pán(vládce)*paní(vládkyně)“, nabízející alternativu k „jazykovému násilí“ generického maskulina prostřednictvím již tradiční německé hvězdičky. Dle festivalu motto vyjádřilo dramaturgickou linku ženských aktérek, které si v daném světě musí vydobýt své místo.

Téma násilí na ženách na festivalu nejvýrazněji vyhřezlo v případě inscenace

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Divadlo

Feminismus

Sexuální násilí a obtěžování

Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější