Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Normální i abnormální literární rok 2022

Bílá Voda je předpokládaným hitem knihkupectví. A po zásluze. Foto: Host
Bílá Voda je předpokládaným hitem knihkupectví. A po zásluze. Foto: Host

Co bylo pro letošní český literární rok nejcharakterističtější? Ta nejstručnější odpověď by mohla znít asi takto: otázky „čistě“ literární byly převálcovány otázkami provozu. Až zbytnělá pozornost se věnovala některým událostem, zato v tichosti, prakticky bez jakékoliv odezvy se objevily pozoruhodné počiny.

Předeslat je třeba ryze subjektivní charakter tohoto textu. Čtenářská kapacita jedince může obsáhnout jen zlomek toho, co vychází ؘ– sledovat soustavně a souběžně prozaickou, básnickou, esejistickou a případně i dramatickou produkci není zvládnutelné. A k tomu připočtěme masu překladové literatury.

Proto následující odstavce samozřejmě budou komentovat jen určité výseky a pokusí se formulovat některé obecnější rysy zdejší literární scény. S tím, že jako publicista a kritik mám pochopitelně své literární a postojové preference.

Ženy na velkém pochodu

Přehlédneme-li tuzemskou prozaickou produkci letošního roku (je třeba dodat, že text vzniká na konci listopadu, právě v těchto týdnech vrcholí podzimní příval novinek a leccos ještě do konce roku vyjde), nelze si nevšimnout

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Knihy roku

Literatura

Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější