Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Dávejte pozor na své prarodiče! Podvýživou trpí více seniorů, než by se na první pohled mohlo zdát

Starší lidé žijí často sami, z čehož vyplývá, že si i sami nakupují a ze surovin, které doma mají, si následně vaří. Jejich strava však musí být pestrá a měla by vždy obsahovat všechny potřebné základní živiny. Které to jsou, nemusí oni sami vědět, a proto je důležité, abychom na ně dohlíželi. Podvýživa, kterou mohou trpět, je vážný problém, který může mít různé příčiny.

Nejčastěji bývá však způsobena nedostatečným přísunem základních živin. I když se to nemusí na první pohled jevit jako vážný problém, podvýživa je v České republice rozšířena. U příležitosti Světového dne výživy, který si připomínáme 16. října, zvyšuje značka Nutricia, která je dnes součástí společnosti Danone, povědomí o tomto problému.

Nejohroženější skupinou jsou senioři

Mezi nejohroženější skupiny, které jí mohou trpět, patří senioři, onkologičtí pacienti nebo chronicky nemocní lidé, jejichž výživové potřeby se liší od běžných zdravých, mladých či vitálních lidí. „Podvýživa neboli malnutrice přispívá k imunodeficienci, což vede ke snížené odolnosti vůči infekcím, prodloužení hospitalizace a rekonvalescence, zvýšené morbiditě a mortalitě nebo zhoršenému hojení ran. Dobrý nutriční stav je proto předpokladem úspěšné léčby onemocnění a neposkytnutí nutriční podpory v indikovaných případech může negativně ovlivnit celkový průběh onemocnění a úspěšnost jeho léčby,“ upozorňuje Marek Křibík, nutriční terapeut.

U seniorů bychom v této oblasti měli mít obzvlášť oči na stopkách. Vzhledem ke zvýšenému riziku podvýživy, které u seniorů hrozí, je nezbytné, aby je rodinní příslušníci nebo přátelé pravidelně kontrolovali. Zejména jejich hmotnost, kterou se doporučuje kontrolovat jednou za měsíc.

Pokud běžná strava nestačí, pomoci mohou nutriční drinky

V případě, že jste zaznamenali, že senior ve vašem okolí jeví známky podvýživy a běžná strava k nápravě není dostatečná, nutriční stav jedince lze zlepšit i pomocí nutričních nápojů, které má možnost předepsat lékař. Jedná se o nápoje obsahující základní živiny a vysoký obsah energie, obohacené o vitamíny a minerální látky potřebné k pokrytí denní potřeby výživy. Nápoje jsou uzpůsobeny tak, aby je senior mohl snadno vypít.

Enterální výživa určená k popíjení existuje i pro pacienty, kteří trpí cukrovkou nebo pacienty s onkologickým onemocněním. „Současná medicína dokáže podpořit nutriční stav rizikových pacientů, mezi které patří i senioři. Hovoříme-li o zdravém seniorovi, který sice netrpí žádnou nemocí, ale víme, že jeho denní příjem stravy není dostatečný, lze mu po konzultaci s lékařem dodat bílkoviny a další důležité látky ve formě nutričních nápojů vyvinutých speciálně pro potřeby malnutričních pacientů,“ vysvětluje Křibík.

Vitálnější senioři díky nutričním drinkům

Značka Nutricia zrealizovala studii, jejíž výsledky hovoří samy za sebe. Prokázalo se, že užívání dvou 125ml lahviček enterální výživy denně zlepšilo hlavní sledované parametry u podvyživených pacientů. Hmotnost se zvýšila u 78 % pacientů, BMI se zvýšil u 65 % a u 60 % pacientů se zvětšil obvod dominantní paže.

Při pravidelném pití enterální výživy pacienti přestali mít problémy s každodenní procházkou a během dne pociťovali menší únavu. „Nápoje by se neměly pít najednou, ale pomalu popíjet dvakrát denně po hlavních jídlech, což zajistí lepší vstřebávání živin v těle. Nutriční nápoje může předepsat lékař nebo si je pacient může koupit v lékárně,“ uvádí o dávkování Marek Křibík.

„Značka Nutricia s výrobky dětské a klinické výživy je české veřejnosti dostupná již 30 let. Za tu dobu jsme zaznamenali tisíce případů seniorů, u kterých byla podvýživa hlavní příčinou špatného zdravotního stavu a celkové kvality života. Pokud jste u sebe nebo u někoho ve svém okolí zpozorovali některý z příznaků podvýživy, neváhejte kontaktovat svého lékaře,“ vyzývá Jiří Gajdoš, Head of Healthcare – Adults v Danone.

Péče o pacienta s podvýživou patří do rukou lékaře, kterého by měli rodinní příslušníci kontaktovat již při prvních příznacích možné podvýživy. Nutriční drinky Vám může předepsat lékař v nutriční ambulanci. Seznam nutričních ambulancí naleznete zde.
V případě časové a místní nedostupnosti nutriční ambulance může onkologickému pacientovi předepsat i onkolog maximálně po dobu 4 týdnů nebo je možné je na základě doporučení lékaře zakoupit bez receptu, například chce-li si pacient nejprve vyzkoušet příchutě.

Více info o nutričních drincích

 

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Inzerce

V tomto okamžiku nejčtenější